Hermostotestaus ja sensovalmennus

Sensomotorinen metodi luo yksilöllisyydelle uuden tason

Aivot ja hermosto säätelevät ja ohjaavat ihmisen kaikkea toimintaa aisteista ajatuksiin ja tunteista toimintaan. Sensomotorinen metodi tutkii ja tarkastelee näiden järjestelmien toimintakykyä ja yksilöllisiä ominaisuuksia. 

Sensomotoriikan tausta on poikkitieteellisesti mm. toiminallisessa neurotieteessä sekä sensai-metodissa. Sensomotorisilla testeillä voidaan selvittää yksilön motorinen profiili (Action type), refleksijärjestelmän tila sekä kehon tiedostamattomat vaikuttimet (Deep Motivational Drivers). 

Sensomotoristen testien avulla päästään käsiksi yksilön synnynnäisiin vahvuuksiin, joiden ymmärtäminen auttaa meitä toimimaan itsellemme parhaalla mahdollisella tavalla kotona, töissä, harrastuksissa eli jokapäiväisessä arkielämässä. Testaamalla saamme informaation suoraan kehosta ja ymmärrämme paremmin, miksi toimimme, ajattelemme ja reagoimme tietyllä tavalla.

Sensotestauksesta on hyötyä Sinulle, joka haluat antaa itsellesi mahdollisuuden oppia lisää itsestäsi ja hyvinvoinnistasi. Saat yksilöllistä informaatiota omista fyysisistä ja mentaalisista vahvuuksistasi, joita käyttämällä ymmärrät paremmin itseäsi ja toimintatapojasi sekä saat paljon käytännön vinkkejä omien vahvuuksiesi käyttämiseen arjessa.

Sensokuntoutuksessa testaamme hermoston tasapainoa, esimerkiksi turhia kuormittavia liikemalleja sekä vestibulaarijärjestelmän ja visuaalisen systeemin tilaa. Turhat liikemallit hermostossa haittaavat viestien kulkemista, vaikeuttavat keskittymistä, aiheuttavat levottomuutta ja tarkkaavaisuuden haasteita, hankaluuksia motoriikassa, aistiyliherkkyyksiä, aivosumua, lisäävät stressiä, häiritsevät kognitiota sekä tunnesäätelyä. Konkreettisilla käytännön harjoituksilla vähennämme turhaa, liiallista ”kohinaa” keskushermostossa, mikä rauhoittaa aivoja ja vapauttaa potentiaalia muuhun käyttöön. Tavoitteena on vapaa, sujuvasti viestejä kuljettava keskushermosto!

Sensovalmennuksessa käytämme monipuolisesti toiminnallisen neurotieteen keinoja Sinun vahvuuksiasi tukevalla tavalla. Varmistamalla, että hermosto toimii vapaasti, ilman turhia kuormituksia, saat kaiken potentiaalisi käyttöösi töissä, harrastuksissa, kotona. Älä arvele ja oleta, vaan tiedosta ja tunnista omat vahvuutesi!

Sensovalmennuksen avulla opit tuntemaan itsesi paremmin ja löydät oikeat keinot helpottaa elämääsi.

Viritä kehosi ja mielesi

Ennen kuin lähdemme liikkeelle, kehomme etsii ns. asentotonuksen, joka valmistaa hermoston tulevaan tapahtumaan. Sen, mikä saa sinun asentotonuksesi aktivoitumaan, määrittelevät kehon tiedostamattomat vaikuttimet. Vaikuttimia on viisi erilaista, joista meillä jokaisella on kaksi: sisäinen ja ulkoinen tekijä.

Tiedostamattomat vaikuttimet voidaan aktivoida liikkeellä, sanoilla tai jalkapohjan paineen kautta. Esimerkiksi yhdelle meistä kannattaa ennen treeniä tai tärkeää kokousta sanoa ”sinä ymmärrät, mitä sinun tulee tehdä”, toiselle haastaa ”mahdatko pystyä tähän vaikeaan tehtävään” ja kolmannelle korostaa muiden tarvitsevan hänen apuaan. Sisäinen puhekin kannattaa siis kohdistaa omia vaikuttimia herättäväksi.

Vaikuttimet määrittelevät paljon myös sitä, miten näemme eri tilanteita tai miten suhtaudumme asioihin. Toiselle positiivinen tiimihenki on tärkeää, toinen taas näkee tilanteessa kuin tilanteessa lukemattoman määrän ratkaisumalleja. Vaikuttimien aktivoituminen on edellytys rentoutumiselle.

Sinulle paras toimintamalli

Biomekaniikan lait, esimerkiksi urheilulajin tai tilanteen vaatimukset määrittävät, missä asennoissa ja minkälaisella liikkeellä suoriudumme kustakin tehtävästä parhaiten. Tämän lisäksi kannattaa ottaa käyttöön vapaan hermoston potentiaali eli toimia yksilön motorisen profiilin mukaisesti.

Kun meillä on käytössä synnynnäiset vahvuutemme, tehtävän suorittaminen on vaivattomampaa ja vahvempaa, vähemmän kuormittavaa. Pystymme toki toimimaan millä opitulla tavalla vaan, mutta 50 megabitin sijaan kannattaa ottaa käyttöön 300 000 000 megabittiä hermoston kuljettamaa informaatiota!

Käytännössä säädöt voivat tarkoittaa liikkeen rytmiä, leuan asentoa, painon kohdistamista jalkapohjalla tai lantion liikesuuntaa. Missä on sinun kehosi toiminnallinen painopiste tai kumpi on sinun motorinen näkökenttäsi? Näistä asioista on hyötyä arkipäivän tilanteissa, liikkuessasi, urheillessasi, harrastuksissa, töissä ja toimiessasi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Fysioterapeuttimme Saara Uusitalo on SensovalmentajaTM level 5 ja SensoReflex Expert. Saara on ensimmäisiä sensovalmentajakoulutuksen saaneita Suomessa ja hänellä on monipuolinen työkalupakki toiminnallisen neurotieteen alueelta. Vastaanotolle ovat tervetulleita lapset ja aikuiset.

Tervetuloa vastaanotolle tutustumaan omaan osaavaan ja vahvaan hermostoosi!

Haluatko tietää lisää sensomotoriikasta?