Sensomotoriikka

Sensomotorinen metodi luo yksilöllisyydelle uuden tason

Aivot, hermosto, aistit ja hermolihasjärjestelmä säätelevät ja ohjaavat ihmisen kaikkea toimintaa. Sensomotoriikka tutkii ja tarkastelee näiden järjestelmien toimintakykyä ja yksilöllisiä ominaisuuksia. 

Sensomotoriikan taustat ovat toiminallisessa neurotieteessä sekä sensai-metodissa. Sensomotorisille testeillä voidaan selvittää yksilön sensomotorinen profiili (Action type), refleksijärjestelmän tila sekä kehon tiedostamattomat vaikuttimet (Deep Motivational Drivers). 

Sensomotoristen testien avulla päästään käsiksi yksilön synnynnäisiin vahvuuksiin, joiden ymmärtäminen auttaa meitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kotona, töissä, harrastuksissa eli jokapäiväisessä arkielämässä. Testaamalla saamme informaation suoraan kehosta, joka kertoo aina totta, ei tulkitsemalla merkkejä tai sanomisia jonkin viitekehyksen kautta.

Sensomotoriikka ennen toimintaa

Ennen kuin lähdemme liikkeelle, kehomme etsii ns. asentotonuksen, joka valmistaa hermoston tulevaan tapahtumaan. Sen, mikä saa sinun asentotonuksesi aktivoitumaan, määrittelevät kehon tiedostamattomat vaikuttimet. Vaikuttimia on viisi erilaista, joista meillä jokaisella on kaksi: sisäinen ja ulkoinen tekijä.

Tiedostamattomat vaikuttimet voidaan aktivoida liikkeellä, sanoilla tai jalkapohjan paineen kautta. Esimerkiksi yhdelle meistä kannattaa ennen treeniä tai tärkeää kokousta sanoa ”sinä ymmärrät, mitä sinun tulee tehdä”, toiselle haastaa ”mahdatko pystyä tähän vaikeaan tehtävään” ja kolmannelle korostaa muiden tarvitsevan hänen apuaan. Sisäinen puhekin kannattaa siis kohdistaa omia vaikuttimia herättäväksi.

Vaikuttimet määrittelevät paljon myös sitä, miten näemme eri tilanteita tai miten suhtaudumme asioihin. Toiselle positiivinen tiimihenki on tärkeää, toinen taas näkee tilanteessa kuin tilanteessa lukemattoman määrän ratkaisumalleja. Vaikuttimien aktivoituminen on edellytys rentoutumiselle.

Sensomotoriikka toiminnassa

Biomekaniikan lait, esimerkiksi urheilulajin tai tilanteen vaatimukset määrittävät, missä asennoissa ja minkälaisella liikkeellä suoriudumme kustakin tehtävästä parhaiten. Tämän lisäksi kannattaa ottaa käyttöön hermoston potentiaali eli toimia yksilön motorisen profiilin mukaisesti.

Kun meillä on käytössä omat vahvuutemme, tehtävän suorittaminen on vaivattomampaa ja vahvempaa, vähemmän kuormittavaa. Vastoin omia vahvuuksiammekin toki pystymme toimimaan, mutta 50 megabitin sijaan kannattaa ottaa käyttöön 3 000 000 000 megabittiä hermoston kuljettamaa informaatiota!

Käytännössä säädöt voivat tarkoittaa liikkeen rytmiä, leuan asentoa, painon kohdistamista jalkapohjalla tai lantion liikesuuntaa. Missä on sinun kehosi toiminnallinen painopiste tai kumpi on sinun motorinen näkökenttäsi? Näitä asioita voit käyttää hyödyksesi arkipäivän tilanteissa, liikkuessasi, urheillessasi, harrastuksissa, töissä ja toimiessasi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Haluatko tietää lisää sensomotoriikasta?